Tela-alustaiset nosturit

Tela-alustaiset nosturit

Helaakoskelta kustannustehokasta nostotehoa!

Vahva vaihtoehto torninosturille

Tela-alustaisen ristikkopuominosturin nostoteho on jonkin verran vastaavankokoisen ajoneuvonosturin nostotehoa suurempi, mikä tekee ristikkopuominosturista monen pitkäkestoisen työmaan kohdalla kustannustehokkaan vaihtoehdon torninosturille. Ristikkopuominosturin merkittävä etu torninosturiin nähden on se, että teloilla kulkevana se on siirrettävissä työmaan eri vaiheissa. Torninosturi sen sijaan vie työmaalta kiinteän alueen, minkä lisäksi tornin työalue rajoittaa osaltaan muuta yhtäaikaista toimintaa.

Ristikkopuominosturin tuntihinta sisältää käyttöenergian kun taas torninosturi on huomioitava työmaan sähköliittymässä ja sille on varattava oma työmaakeskus. Ristikkopuominosturin näkemäalue on luonnollisesti rajoittunut verrattuna torninosturiin, mutta se on osittain kompensoitavissa kameralla.